top of page

 

GDPR

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 10 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälso- och kundvård.  

Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, regleringar med försäkringsbolag och receptförskrivning).

Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider och vaccinationer samt i andra fall då vi behöver kontakta dig angående ditt djur. Vi använder inte dina uppgifter till att skicka reklam. Vi vidarebefordrar aldrig dina uppgifter till någon som avser att använda dem i syfte att skicka reklam eller erbjudanden.

De personuppgifter vi behöver är: Namn, fullständig adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer (för försäkringsärenden och vissa recept samt alla e-recept).

Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler.  Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut rätt att ifrågasätta intresseavvägningen som grund för behandlingen. Vi lämnar ut uppgifterna till försäkringsbolag/andra kliniker vid remittering etc i de fall de är nödvändiga för de tjänster vi tillhandahåller, vilket omfattar djursjukvård utövad av legitimerad djursjukvårdspersonal.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss på 0501-31000.

Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten) om man anser att något inte sköts korrekt.

bottom of page