Kajsa Holmstedt, Veterinär

Examen 1980, SLU, Uppsala

Karoline Uppström Wahn, Veterinär

Examen 2004, SLU, Uppsala

Gunnar Welin, Veterinär

Examen 1980, SLU, Uppsala

Fredrika Wikström, Veterinär

Examen 2008, SLU, Uppsala

Jennifer Andersson, Veterinär

Examen 2011, SLU, Uppsala

Martina Ekström, Veterinär

Examen 2016, KU, Köpenhamn

Anna Aksell, Assistent

Anna Eriksson, Vaktmästare